Logo

नेतृत्व भनेको के हो ? नेतृत्वका कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।साहूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति अथवा समूहका क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ । यो जुनसुकै परिस्थितिमा अरुहरुको प्रवृत्ति र बानी ब्यहोरालाई एउटा आकारमा ल्याउने प्रक्रिया पनि हो ।

निर्णय क्षमता‚ इच्छाशक्ति‚ सही र गलत छुट्टाउन सक्ने खुवी‚ विषयबस्तुको राम्रो ज्ञान‚ परिस्थिति अनुरुप आफ्नो कार्यनीति र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने लचकता‚ सच्चरित्रता‚ केही गर्नुपर्दछ भन्ने उत्साह‚ आत्मबिश्वास‚ स्वत्याग‚ निष्पक्षता‚ धैर्यता आदि असल नेतृत्वका गुण हुन् ।

नेता‚ कार्यकर्ता एवं परिस्थिति नेतृत्वमा प्रमुख तत्व हुन् । प्रजातान्त्रिक शैली‚ निरंकुश शैली‚ स्वतन्त्र शैली‚ नोकरशाही शैली आदि नेतृत्व शैली हुन् ।

नेतृत्वका कार्यहरु :
१) संगठनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने‚
२) संगठनको संरचना तयार गर्नै‚
३) संगठनका कार्यको समन्वय र निर्देशन गर्ने‚
४) सामूहिक भावना अनुसार संगठनका कार्यहरु गर्ने गराउने‚
५) संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने‚
६) मातहतका अनुयायीलाई पथ प्रदर्शकको कार्य गर्ने‚
७) संगठनको कार्यप्रति उत्प्रेरणा जगाउने कार्य गर्ने‚
८) शक्ति र अधिकारको कुशल प्रयोग गर्ने‚ दुरुपयोग नगर्ने‚
९) समयको व्यवस्थापन गर्ने‚ सही समयमा सही निर्णय गर्ने‚
१०) संगठनको समग्र पक्षको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्