Logo

वासलात भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै दायित्व र सम्पति पक्षमा हुने प्रमुख वुँदाहरु उल्लेख गर्नुहोस ।वासलात

कुनै पनि संस्थामा भएका आर्थिक क्रियाकलापहरुको निश्चित समयविन्दु (point of time) को सम्पति, दायित्व तथा पूजीको चित्रण गर्ने वित्तीय विवरण नै balance sheet हो । वासलात खाता होइन एउटा विवरण हो ।

Balance sheet लाई समिकरण विधिमा निम्न तरिकाले देखाउन सकिन्छ ।
Assets= capital + Liabilities
वासलतलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रुपमा लिइन्छ । व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाईसकेपछि अन्त्यमा बनाईने हिसाब वासलात हो । वास्तवमा यो कुनै खाता होइन, खाताहरुको निचोड वा सारांश हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वासलत बनाउनुपर्दछ । वासलतले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वासलात तयार गरिएको दिनको हुन्छ ।

यसमा लिन बाँकि र दिन बाँकि आर्थिक कारोवारको व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसमा डेविट र क्रेडिट उल्लेख हुँदैन । तर दोहोरो लेखा प्रणालीले आधारभूत धारणा वमोजिम वासलात तयार हुन्छ । यसमा दुई पक्ष सहभागी रहन्छन् । दुई पक्ष वरावर आउनुपर्ने हुँदा यसलाई balance sheet भनिएको हो । यसलाई financial Position Indicator को रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।

वासलातको उदेश्य/महत्व;

– वित्तीय विवरणलाई पूर्णता दिनु
– Financial Position देखाउनु
– पूँजी कोषको श्रोत र प्रयोग निर्धारण देखाउनु
– पूँजीगत कारोबार्हरुलाई एकीकृत गर्नु
– लेखापरिक्षण कार्यलाई सहज बनाउनुपारदर्शिता र जवाफदेखिता बढाउनु
– संस्थागत सुशासनको लागि आधार खडा गर्नु
– Net worth पत्ता लगाउनु

वासलातको दायित्व पक्षमा हुने प्रमुख बुँदाहरु;

– तिर्नुपर्ने बिल (Bills Payable)
– बैंक ओभरड्राफ्ट ( Bank Overdraft)
– साहु ( Creditor)
– ऋण ( Loan)
– सुरक्षित कोष (Reserve Fund)
– पुँजी ( Capital)
– पुँजी फिर्ता (Drawings)
– खुद नाफा (Net Profit)
खुद नोक्सान (Net Loss)

वासलताको सम्पती पक्षमा रहने प्रमुख बुँदाहरु;

– नगद मौज्दात (Cash in Hand)
– बैंक मौज्दात ( Cash at Bank)
– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल ( Bills Receivable)
– आसामी (Debtor)
– फर्निचर (Furniture)
– मोटर ( Motar)
– लगानी (Investment)
– भवन, हाता र पर्खाल (Business Premises)
– अदृश्य सम्पतिहरु (Intangible Assets)
– सामानको अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)

वासलातमा समावेश हुने समायोजनका केहि कारोबारहरु;
– अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
– पेस्की खर्च ( Prepaid Expenses)
भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ( Payable, Unpaid or Outstanding Expenses)
– ह्रास ( Depreciation)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्